dhlokalpatriotak
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Dunaharaszti Lokálpatrióta Egyesület

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

-

  2010.08.13. 14:10

-

  2010.08.13. 14:08

Velkei Károly

  2010.08.13. 14:07
 
     Velkei Károly József vagyok. A Lokálpatrióta Egyesület képviselőjelöltjeként indulok az újonnan kialakított 5-ös választókerületben.                                                                             
     Negyven éve lakom Dunaharasztiban, a Tomori Pál utcában. Feleségemmel együtt mezőgazdasági főiskolát, illetve egyetemet végeztünk. Házasságunkból két fiú és egy leány született, akik általános iskolai és középiskolai tanulmányaikat itt Dunaharasztiban végezték. Fiaink agrárközgazdászként dolgoznak, lányunk magyar-német szakos tanár. Három unokánk van.      
                                                                        
     A képviselői feladat nem ismeretlen előttem; először 1990-től 1998-ig voltam tagja önkormányzat képviselő-testületének. Előbb a Gazdasági Bizottság elnökének választottak meg, majd 1992-től hat éven át Dunaharaszti alpolgármestere voltam. Mindkét feladatkörben módomban volt közreműködni az új piactér és a dunaharaszti iparterület kialakításában. A kezdetektől fontosnak tartottam a település természetvédelmét, ezért indítottam el a Turján védetté nyilvánítását is.                          
                                          
     2006-ban újból tagja lettem a képviselő-testületnek. A gondoskodó önkormányzat felfogásában azért dolgoztam, hogy városunk élhetőbb legyen. Így nagy súlyt fektettem az erdősítés, az M0 melletti zajvédő fal és erdősáv kialakítására, valamint a P+R parkoló megvalósítására. Ezen törekvéseimben konstruktív partnereim voltak képviselőtársaim Dr. Szalay László polgármester úr irányításával.       
                         
    Képviselői munkám mellett más területeken is aktívan részt veszek a közéletben. Világi elnöke vagyok a
ligeti római katolikus egyházközségnek. A Dunaharaszti Gazdakör elnökeként korszerű ismeretek terjesz-
tésével, előadások szervezésével segítem a haraszti gazdálkodók munkáját. Elkötelezett környezetvédőként tagja vagyok a Környezetbarát Egyesületnek. Virágos, fás, otthonos és harmonikus kisvárosi környezet megteremtésén fáradozom.
 
Ezeket az értékeket képviselem az Országos Növényvédő Kamara vezetőségi tagjaként is. Politikai területen a Kereszténydemokrata Néppárt dunaharaszti szervezetének elnöke vagyok.
 
Pártom elvei szerint - melyet magaménak vallok és a közéleti munkámban is szem előtt tartok - a család a társadalom legfontosabb pillére. Hiszem, hogy amíg országos kérdésekben a pártpolitika jelenti a megoldást,települési dolgainkat pártoskodástól mentesen, nem felülről vezérelve, hanem helyi lakó- és egyéb civilközösségekben célszerű megoldani. Ezért vállaltam fel a Lokálpatrióta Egyesület felkérését, hogy színeikbeninduljak a választáson.
                                               .
     Szeretném, hogy választókörzetemben több fa, sövény lenne, mely a vasút és autópálya felől érkező zajt csökkentheti. Fontosnak tartom, hogy jó minőségű, járható járdák, és ahol lehetséges, kerékpárutak épüljenek. Alapvető feladat, hogy gyermekeink és unokáink megfelelő színvonalon tanuljanak. Követve az eddigi nagysikerű iskolaépítési folyamatot, támogatom a hamarosan 100 éves II. Rákóczi Ferenc általános iskola felújítását és bővítését. 
                                                                                                                                   .
     Örvendetes számomra, hogy sok kisgyermek születik városunkban. Részükre korosztályos játszótér – a nagyobbaknak KRESZ-park - kialakítását szeretném elérni. Az ép testben ép lélek elv szerint a sportolási lehetőségek megteremtését fontos feladatnak tartom. Bár minden új beruházás fenntartása és működtetése újabb anyagi áldozatbába kerül a városnak, mégsem tartom lehetetlennek egy uszoda megvalósítását.
    
A felsorolás nem teljes; a továbbiakban a tisztelt választópolgárok megismerhetik a Lokálpatrióta Egyesület részletes elképzeléseit, terveit. Ehhez kérem szavazatukat, a lehetőséget ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson!
 
Tisztelettel

Velkei Károly      

Karl József

  2010.08.13. 13:54

     Karl József vagyok, 49 éves, nős, két gyermek édesapja. Születésem óta  Dunaharasztin élek. Általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát. Egyetemi tanulmányaim befejeztével 5 évig dolgoztam üzemvezetőként, majd 1992-ben önálló vállalkozásba kezdtem. Vállalkozásom megalakulása óta Dunaharaszti telephelyen működik, és jelenleg 17 főt foglalkoztatok.

     A közélet iránt mindig is fogékony voltam, figyelemmel kísérem a helyi eseményeket. Az így szerzett információk véleménynyilvánításra is késztetnek, mely véleményeket barátaim, ismerőseim többször hallottak. Ezeket a megállapításokat nem változtatták meg az éppen hatalmon lévő párthangulattól túlfűtött kormányok, és akár pillanatnyi saját érdekeim sem. 
                                                                                 .
     Soha egyetlen pártnak sem voltam tagja, de ez nem jelenti azt, hogy ne szimpatizálnék a jobboldali keresztény demokrata oldallal. Ennek oka az, hogy egy olyan családban nevelkedtem, ahol mindig kellett és kell vállalni a felelősséget megnyilvánulásainkért, tetteinkért. Mindig arra tanítottak, hogy az ember inkább megfontoltan, óvatosan alkosson véleményt úgy, hogy azt holnap és holnap után is vállalhassa.
    
     Elnöke és egyik alapító tagja vagyok a Lokálpatrióták Dunaharasztiért Közhasznú Egyesületnek, melynek fő célja a civil polgári értékek képviselete és a helyi identitástudat erősítése.   
                                    .
     A lokálpatrióta szó jelentése "helyi hazafi" szó szerinti fordításban. A lokálpatriotizmus egyfajta helyhez kötődő honfiságot jelent, mely egykor a hagyományos társadalom egybetartásának, egymásra utaltságánaktermészetes kelléke volt, s a jövőben is az kell, hogy legyen. Vallom, hogy az egészséges lokálpatriotizmus kialakulásához, megerősödéséhez, legalább két tényezőnek találkoznia kell. Egyrészt meg kell jelennie az
igénynek, hogy én, a polgár szép környezetben szeretnék élni, másrészt léteznie kell annak az eszközrendszernek, ami a környezet újjáalakításának feltételeit megteremti, s amihez magától értetődően nekem is hozzá kell járulnom. A két dolog kölcsönösen, kedvezően hat egymásra és egymásra hatásuk eredőjeként a lokálpatriotizmus erősödésére is. Ha az engem körülvevő környezet szép, olyan, amiben én szívesen élek,ami nem idegen tőlem, nem művi számomra, akkor igényemmé válik, hogy még szebbé, jobbá, emberibbé tegyem ezt a környezetet, és még erőteljesebben támogassam ezt a folyamatot anyagi és szellemi erőimmel.    
 
     Napjainkban a városi emberek is egyre inkább keresik a tradíciókat, saját és családi gyökereiket. Dunaharaszti egy "élhető település", főként vonzó kisváros, s aki ezzel nincs tisztában, az nem érzi e lakóközösség szívdobbanását. Meggyőződésem, hogy nem azt kell listázni, hogy mi a helytelen, hanem tenni kell ellene. Körülményeink adottak, lehetőségeink azonban egyre szűkülnek, tehát a fejlődés fenntartásához új stratégiákat, technikákat is be kell vetni. A versenyszférában megszerzett tapasztalataimmal kívánom elősegíteni a képviselőtestület és városvezetés munkáját. Ez a szemlélet vezérelt abban, hogy induljak a 2010. évi őszi önkormányzati választáson és a 2-es számú választókerület lakóinak az érdekeitképviseljem. Amennyiben az előbbiekben leírtakkal egyet értenek, kérem támogassák törekvéseimet
kopogtató céduláikkal, melyet személyesen illetve barátaim által juttathatnak el hozzám.                          .
                        
Bízva egy személyes találkozás reményében tisztelettel: Karl József

Lehel Endre

  2010.08.13. 13:45

 

Tisztelt választópolgár!                                                                                                                                             .
 
Lehel Endre vagyok, 53 éves, nős, két gyermek apja. Gyökereim ide kötnek, itt teltek gyermekéveim, az általános iskola és a gimnázium meghatározó élményeit mind Harasztiban éltem meg.
 
Eredeti hivatásom, tanár. Itt élek és dolgozom a városban. 16 éven át (1982-1998) a Kőrösi Csoma SándorÁltalános Iskolában tanitottam, 12 éve pedig mint vállalkozó egy grafikai és reklámműhelyt működtetek.Munkáim során főleg Dunaharasztiban és a környékén tevékenykedem, így részese, megfigyelője lehetekvárosunk mindennapjainak, megannyi emberrel érintkezem.    
 
       Alkotó embernek tartom magam, 20 éves korom óta festek, rajzolok. Alapító tagja vagyok a Dunaharaszti Művészeti Egyesületnek, és 10 éve saját műtermemben folyamatosan dolgozom, melynek eredményeképpenévente több egyéni és csoportos kíállításon veszek részt. Hiszek a bennünk lakozó alkotó erőben, ami nem csaka művészetben nyilvánulhat meg, hanem bármi másban, mérnöki munkában, szakácstudományban vagy az életbármely területén. Hiszem azt hogy környezetünk tudatos formálása, a mindennapok pillanatai közé szórt apró
szinfoltok pozitív hatással vannak közérzetünk és hangulatunk alakításában. Ebben a hitemben az év elejétőlműködtetek egy kis galériát az Olasz étterem vezetőivel közösen az Erzsébet utcában, ahová kizárólag helyialkotókat hívunk meg. Erről a Dunaharaszti újságban a “gasztronómia és képzőművészet” című rovatbanszámolunk be, ahol az alkotók bemutatása mellett egy recept is szerepel a háziasszonyok kedvéért. Gyakranhívnak kulturális eseményekre, örömmel nyitok meg kiállításokat.      
    
       Kuratóriumi tagja vagyok a Dunaharaszti Településfejlesztésére Közalapítványnak. Munkám során rendszeres kapcsolatot tartok fönn a város oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel, egyesületekkel.Lokálpatrióta szemléletem minden tevékenységemben irányadó. Szívügyemnek tekintek minden olyan ügyet,folyamatot, mely városunk életét érinti.  
  
        A művészeti egyesületen túl tagja vagyok a DMTK evezős szakosztálynak, lányommal részt veszünk a vízi túrákon, de a vízpart tavaszi nagytakarításán is ott vagyunk. Alkalmanként részt veszek a KörnyezetbarátEgyesület és az újonnan alakult Helyi Természetjáró Túrasorozat megmozdulásain. 
        
A kezdetektől támogatom, és részt veszek a Sváb Tájház munkájában. Büszke vagyok arra, hogy elnyertük az év tájháza címet. Hiszem azt, hogy rendezvényeivel a helyi svábság hagyományainak megőrzésén túl városiszinten is komoly közösségépítő és -formáló szerepet tölt be.    
       
Ezen gondolatok mentén indulok apám és nagyapám nyomdokaiba, akik több cikluson keresztül voltak elöljárók a településen. Az ő tisztességben eltöltött szolgálatuk is kötelez. Korom, tapasztalatom, emberi kapcsolataim alapján alkotó tagja szeretnék lenni a Képviselő-testületnek, és munkámmal segíteni városunk továbbifejlődését .Kérem, támogasson a 2010-es Önkormányzati Választáson.   
A várost érintő konkrét kérdésekről a kampány során még tájékoztatom Önöket.
 
Tisztelettel: Lehel Endre

Drscsákné Kerekes Gabriella

  2010.08.13. 13:40

Drscsákné Kerekes Gabriella, 25 éve férjezett és két fiúgyermek (23 éves, és 15 éves) édesanyja vagyok. 1965-ben születtem Budapesten. Iskoláimat is ott végeztem, de családommal a Fővárosból 1993-ban költöztünk ki az akkor még nagyközségként jegyzett Dunaharasztiba. Így, 17 éve lakunk Harasztiban, amit akkor otthonunknak választottunk.

Munkám lehetővé teszi azt, hogy itthon dolgozhassam, ezért tudok a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének vezetőjeként isdolgozni, amit tiszteletdíjés fizetés nélkül végzek a legjobb tudásomnak megfelelően. Egyesületünk az itt élő embereket körülvevő közvetlen környezetért, a környezetünk megóvásáért és egy élhetőbb lakókörnyezet kialakításáért alakult.  

A helyi FIDESZ vezetősége megkeresett, hogy indítana az őszi önkormányzati választáson, de nem az általam lakott körzetben.  A felkérésüket nem vállalhattam, mivel más körzetben élő emberek problémáit nem ismerem annyira, mint a lakóhelyem körzetében. Úgy vélem, hogy városunk működését nem szabad, hogy politikai pártok egymás elleni csatározása határozza meg! Az Önök érdekeit képviselő és érvényesítő jelöltnek Dunaharaszti város érdekeit szabad csak szem előtt tartani!  

Egyesületi munkám során a városom érdekében elért sikerek ösztönöznek arra, hogy amennyiben megtisztelnek bizalmukkala Dunaharaszti Lokálpatrióta Egyesület támogatásával dolgozom Önökért és a Mi városunk töretlen fejlődésért. Támogatva további munkájában, a városunk vezetésében Dr. Szalay László Urat, aki elindította városunkat e hatalmas fejlődés útján.

Amit eddig a városért elértem és tettem:
·        aszfaltkeverő üzem zajcsökkentése, füstszűrő beépítése, rendszeres cseréje
·        Némedi út MÁV aluljáróban az úthálózat, és csatornahálózat teljes cseréje
·        kis „Sóderes” területének rendbetétele, Árok ezen szakaszának teljes tisztítása
·        a rendszeres ellenőrzések miatt az iparterületünkön és a Határ út mentén lévő földeken a rendszeres kaszálás, illegális szemétlerakók teljes megszüntetése
·        a Knézich utcai játszótér rendszeres tisztántartása, parlagfűmentesítése
·        Duna partunk helyi partszakaszának illegális feltöltésének megakadályozása
·        a Kálvária domb és környéke, a Turján keleti fele, a Duna-Tisza csatorna déli része védettség alá helyezése
·        adományok gyűjtése karácsonyra, a városunkban élő szegény családok gyermekei részére, karöltve a Baptista és más egyházainkkal
 
Városunk további töretlen fejlődése érdekében kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és kopogtatócédulájukkal!
 
Drscsákné Kerekes Gabriella
 
Rónai György utca 62.
mobil: 06/209-56-65-56,           e-mail: dne.kerekesgabi@gmail.com               www.dhke.hu

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."